Δώδεκα θέσεις για τη διαχείριση της ενέργειας

Το κείμενο που ακολουθεί, σε πιο εκτεταμένη μορφή, παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2018, στο camping του Δικτύου «Μεσοχώρα – Αχελώος SOS» (Μεσοχώρα, 20-22/7/2018) και στο δεκαήμερο αγώνα των Επιτροπών αγώνα Μεγάλης Παναγίας και Νέας Προποντίδας (δάσος Σκουριών, 27/7 – 5/8/2018). Στην παρούσα μορφή είναι προϊόν επεξεργασίας της συνέλευσης του Δικτύου «Μεσοχώρα – Αχελώος SOS, που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 2018. Στη βάση αυτού του κειμένου, το Δίκτυο «Μεσοχώρα – Αχελώος SOS» ανέλαβε την πρωτοβουλία έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για τα ζητήματα της ενέργειας, στο εσωτερικό των φορέων και των συλλογικοτήτων που εμπλέκονται σε αγώνες, με αφορμή ενεργειακές δραστηριότητες κάθε είδους.

Δώδεκα θέσεις για τη διαχείριση της ενέργειας

Α. Εισαγωγή

Η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας όλων των κοινωνικών σχηματισμών, σε σημείο τέτοιο ώστε να είναι αδύνατο να περιγραφεί μια εποχή ή μια κοινωνική δομή, χωρίς να γίνει αναφορά στο μέγεθος, στον τύπο και στον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται αυτές οι ανάγκες. Κατά κάποιον τρόπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής – πολιτιστικής ταυτότητάς τους. Στοιχεία αυτής της διαδικασίας -της ικανοποίησης των ενεργειακών αναγκών, δηλαδή- μπορούμε να τα δούμε να επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ή και σε σχηματισμούς με ριζικά διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά.
Continue reading “Δώδεκα θέσεις για τη διαχείριση της ενέργειας”

2η Διακήρυξη της Συνέλευσης Καβάλας για Γη & Ελευθερία

Η ανοιχτή συνέλευση Καβάλας “Γη & Ελευθερία” δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 ύστερα από την συνάντηση κινημάτων στο Δεκαήμερο των Σκουριών που πραγματοποιήθηκε στο αρχέγονο δάσος της Χαλκιδικής μεταξύ 27/7 και 5/8/18.

Με τις επιθέσεις των εταιριών στο περιβάλλον να αυξάνονται και την ταυτόχρονη απομόνωση των κοινωνικών εγχειρημάτων, διαπιστώθηκε στη συνάντηση των Σκουριών ότι ο συντονισμός ομάδων και ατομικοτήτων που ασχολούνται με περιβαλλοντολογικά και ενεργειακά θέματα είναι πιο αναγκαίος από ποτέ.
Continue reading “2η Διακήρυξη της Συνέλευσης Καβάλας για Γη & Ελευθερία”

Διακήρυξη της Συνέλευσης Σερρών για Γη & Ελευθερία

Συμπολίτες,

Ζούμε σε καιρούς αδιανόητων ως τώρα αλλαγών στους όρους και την ποιότητα της ζωής μας· προσωπικής και κοινωνικής/πολιτικής. Το περιβάλλον μας (φυσικό και ανθρωπογενές) έχει προ πολλού μετατραπεί σε αντικείμενο αγοραπωλησίας και χρηματιστηριακό είδος. Η άνευ ορίων εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας και του φυσικού πλούτου συνιστούν τα βασικά εργαλεία προς επίτευξη του κεφαλαιοκρατικού σκοπού (αδιάκοπη αύξηση κερδοφορίας έναντι οιουδήποτε κόστους). «Ελευθερία και δημοκρατία» υφίσταται μόνο για την παγκόσμια αγορά και τους εμπόρους των εθνών.

Οι φωνές αντίστασης των εργαζόμενων, των λαών και κοινωνιών στα σχέδια της ληστρικής πλανητικής εμπορευματοποίησης, στα μάτια των επικυρίαρχων φαντάζουν σαν «επενδυτικές δυσλειτουργίες και εμπόδια» που πρέπει να εξαλειφθούν. Λαϊκοί αγώνες και κινήσεις πολιτών φιμώνονται, συκοφαντούνται, καταστέλλονται.
Continue reading “Διακήρυξη της Συνέλευσης Σερρών για Γη & Ελευθερία”

1η Διακήρυξη της Συνέλευσης Καβάλας για Γη & Ελευθερία

Δίπλα στην πόλη της Καβάλας η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων και τα πετρέλαια ξερνούν δηλητηριώδη αέρια στην ατμόσφαιρα, που εισπνέονται από τον τοπικό πληθυσμό, επικάθονται στο έδαφος και την χλωρίδα της περιοχής, περνούν στην τροφική αλυσίδα και σωρεύονται με ανυπολόγιστες συνέπειες στους ανθρώπινους οργανισμούς. Και το τοπίο συμπληρώνεται από τερατώδεις αγωγούς μεταφοράς ορυκτών καυσίμων (ΤΑΡ, Ποσειδών και άλλοι που έχουν συμφωνηθεί και έπονται), που κυκλώνουν την πόλη και τους πεδινούς οικισμούς, στερώντας πολύτιμες εκτάσεις από την καλλιέργεια τροφής, διακινδυνεύοντας τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια του πληθυσμού από πιθανά ατυχήματα και εμπλέκοντας τη χώρα σε γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς με αντικείμενο το έλεγχο της ενέργειας.

Στη Θάσο, τις Σέρρες, τις Σκουριές της Χαλκιδικής και τους οικισμούς περί του Στρυμονικού κόλπου, το Βέρμιο και την Ήπειρο ο δημόσιος χώρος περιφράσσεται και δεσμεύεται, το φυσικό περιβάλλον (γη, υπέδαφος, νερό, δάση, αέρας) παραδίδεται προς λεηλασία σε πολυεθνικές εταιρίες και ντόπιο κεφάλαιο. Ο τόπος μας μετατρέπεται βίαια σε ζώνη υψηλής βιομηχανικής όχλησης, σε μια απέραντη χαβούζα. Οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι, η βιοποικιλότητα και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας παραδίνονται βορά στα επιχειρηματικά σχέδια διαπλεκόμενων με την πολιτική εξουσία κερδοσκόπων εταιριών στο όνομα της «ανάπτυξης».
Continue reading “1η Διακήρυξη της Συνέλευσης Καβάλας για Γη & Ελευθερία”

[Κομοτηνή | Κυριακή 3 Μαρτίου] Εκδήλωση-συζήτηση

Η Βόρεια Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος:
Τα σχέδια κράτους-εταιρειών και οι επιπτώσεις των αγωγών στις τοπικές κοινωνίες

Εισηγήσεις:
Σύντροφος από το Αυτόνομο Στέκι Καβάλας
Αντιεξουσιαστική Κίνηση Κομοτηνής

Κυριακή 03/03 στις 18:00
Στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο “Adelante”
(Κούλογλου 18, πίσω από το Euronics στη Βενιζέλου)