Αφίσα της συλλογικότητας “Σεμπρεβίβα” (Γιάννενα)

Αφίσα που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2018 από την Πολυθεματική Πολιτική Συλλογικότητα “Σεμπρεβίβα” στα Γιάννενα. [ https://sempreviva.espivblogs.net/2018/03/11/antioil ]

Continue reading “Αφίσα της συλλογικότητας “Σεμπρεβίβα” (Γιάννενα)”